ACRS in het nieuws

VKL

Deze norm is tot stand gekomen om risico’s die de voedselkwaliteit kunnen schaden beheersbaar te maken. Bedrijven die agrarisch loonwerk verrichten als dienstverlener kunnen veel invloed uitoefenen op de productieactiviteiten van de primaire sector. Het is vanzelfsprekend dat ook aan deze invloeden risico’s kleven die de voedselkwaliteit kunnen schaden.

Deze methodiek draagt er toe bij dat er sprake is van:

- verantwoordelijkheid nemen voor voedselkwaliteit en hygiëne door de bedrijven die agrarisch loonwerk verrichten;

· risico’s en maatregelen definiëren in overleg met de keten (draagvlak);

· traceerbaarheid in geval van een calamiteit;

· voldoen aan de eisen die worden gesteld vanuit de European General Food Law;

· verbetering van de bedrijfsvoering door een borgingsysteem dat gericht is op registraties

- (aantoonbaarheid) en voldoen aan wet- en regelgeving.

Projecten met activiteiten die naadloos op elkaar aansluiten door onze veelzijdige dienstverlening met hoge doordachte service.


Wat kunnen wij voor u betekenen?