ACRS in het nieuws

BRL SIKB 7000 (protocol 7001)

In deze BRL staan de algemene eisen waaraan aannemers moeten voldoen, die onder het certificaat van BRL SIKB 7000 werken - het proces om een stuk grond vrij van bodemverontreiniging te maken.

Hiervoor bestaan diverse methoden en technieken. De keuze en uitvoering hangen onder andere af van de plaats, de aard en de ernst van de vervuiling en van de functie van de bodem (wonen, industrie, landbouw...). Verontreinigingen kunnen uit de bodem worden gehaald door middel van het ontgraven van de verontreinigde grond en het onttrekken van het verontreinigde grondwater als onderdeel van de conventionele technieken

Projecten met activiteiten die naadloos op elkaar aansluiten door onze veelzijdige dienstverlening met hoge doordachte service.


Wat kunnen wij voor u betekenen?