Vormenfabriek

Plaats:
Tilburg

Opdrachtgever:
Arcadis Nederland BV

Werkzaamheden:
Op deze locatie zijn  verschillende bodemverontreinigingen verwijdert en tevens is er door Arcadis een insitu-grondsanering uitgevoerd. Onze werkzaamheden bestonden voornamelijk uit het ontgraven van zwaar verontreinigde grond en deze afvoeren naar erkende stortlocaties na afronding van de saneringswerkzaamheden is locatie aangevuld met zand en grond bestemd voor  wonen.

Beschrijving:
Een nieuwe wijk met 33 appartementen en 125 gezinswoningen is het bestemmingsplan van het terrein van voormalig  Vormenfabriek in Tilburg. Voordat ze deze plannen konden realiseren heeft Reyrink het gehele terrein voorzien van een grondsanering vanwege de zwaar vervuilde grond in opdracht van Arcadis Nederland B.V.

Start:
2013

Einde:
2014

Wij zijn gecertificeerd en werken volgens zorgvuldig vastgestelde, vaste protocollen. Onze vakkundige medewerkers zijn goed geschoold en hebben de beschikking over modern en gekeurd materieel van groot tot klein. De kwaliteit en veiligheid van onze dienstverlening zijn gewaarborgd door diverse bedrijfscertificaten.

We streven ernaar dat onze activiteiten zo worden uitgevoerd dat hierbij persoonlijk letsel, materiële schade alsook schade aan het milieu en de omgeving worden voorkomen. Daarom streven we naar continue verbetering op het gebied van kwaliteit, arbo en milieu waarbij we onze uiterste best doen om onze opdrachtgevers tevreden stellen. Om dit allemaal te kunnen realiseren beschikken wij mede over de navolgende certificaten:


ISO 14001 (milieucertificaat)

 

Beleidsverklaring

 


 

Projecten met activiteiten die naadloos op elkaar aansluiten door onze veelzijdige dienstverlening met hoge doordachte service.


Wat kunnen wij voor u betekenen?