VKL

Deze norm is tot stand gekomen om risico’s die de voedselkwaliteit kunnen schaden beheersbaar te maken. Bedrijven die agrarisch loonwerk verrichten als dienstverlener kunnen veel invloed uitoefenen op de productieactiviteiten van de primaire sector. Het is vanzelfsprekend dat ook aan deze invloeden risico’s kleven die de voedselkwaliteit kunnen schaden.

Deze methodiek draagt er toe bij dat er sprake is van:

- verantwoordelijkheid nemen voor voedselkwaliteit en hygiëne door de bedrijven die agrarisch loonwerk verrichten;

· risico’s en maatregelen definiëren in overleg met de keten (draagvlak);

· traceerbaarheid in geval van een calamiteit;

· voldoen aan de eisen die worden gesteld vanuit de European General Food Law;

· verbetering van de bedrijfsvoering door een borgingsysteem dat gericht is op registraties

- (aantoonbaarheid) en voldoen aan wet- en regelgeving.

Wij zijn gecertificeerd en werken volgens zorgvuldig vastgestelde, vaste protocollen. Onze vakkundige medewerkers zijn goed geschoold en hebben de beschikking over modern en gekeurd materieel van groot tot klein. De kwaliteit en veiligheid van onze dienstverlening zijn gewaarborgd door diverse bedrijfscertificaten.

We streven ernaar dat onze activiteiten zo worden uitgevoerd dat hierbij persoonlijk letsel, materiële schade alsook schade aan het milieu en de omgeving worden voorkomen. Daarom streven we naar continue verbetering op het gebied van kwaliteit, arbo en milieu waarbij we onze uiterste best doen om onze opdrachtgevers tevreden stellen. Om dit allemaal te kunnen realiseren beschikken wij mede over de navolgende certificaten:


ISO 14001 (milieucertificaat)

 

Beleidsverklaring

 


 

Projecten met activiteiten die naadloos op elkaar aansluiten door onze veelzijdige dienstverlening met hoge doordachte service.


Wat kunnen wij voor u betekenen?